Gönenç Emlak Blog

Marmaris emlak piyasası ve satılık bilgileri sunuluyor.

12 Eylül 2020
Yazar: gonencemlakblog
0 Yorum

İmar Barışı

İmar Barışı ve Gayrimenkul Yatırım

Muğla Marmaris danışmanlık şirketi imar barışı ve yatırım konusunda makalesini gayrimenkul sektöründe paylaşıma sundu. Marmaris emlak piyasasında gündeme alınan konularda yazıları sunmaya devam edeceğiz. Bireylerin mülkiyet hakkı sahibi oldukları toprak üzerinde bina inşa etme hakları TMK kapsamında koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını elinde tutan malikler söz konusu toprak parçası üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Ancak diğer düzenlemelere uymak zorundadırlar.

Mevzuat da bu istisnalardan birisidir. Mülkiyet hakkına sahip malik, mevzuatının çizdiği çerçeveye uygun yasal konut yapmak mecburiyetindedir. Kriterlere veya ruhsata ilişkin aykırılıklar kural açısından yargı düzeni çerçevesinde koruma altına alınamaz. Prosedüre karşıtlık, Türkiye’nin kentsel sorunlarından mevcudiyetini uzun yıllardan beri muhafaza etmiştir. Bu karşıtlık çarpık kentleşmenin sonucu ve aynı zamanda sebebidir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için yeni düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu düzenlemeler ‘ imar barışı’ adı altında toplanmıştır.

Genel Bilgi

İmar mevzuatı ruhsata ilişkin düzenlemelere karşı yapılan binaların mevcudiyetinin korunması için düzenlemelerdir. İmar barışı, devletle mülk sahibi arasındaki ihtilafı çözmeyi amaçlar. Aradaki karşıtlığa yasal zeminde çözüm bulan kurumdur. Bu uygulama hukuka aykırılık arz eden yapıyı yasaya uygun ve haklı sebebe dayandırır.

Konut Piyasasına Etkisi

Çıkarılan kanun, belirlenmiş kurallara aykırı olan ve yasal zemini bulunmayan binaları yasal zemine ulaştırır. Bu sebeple gayrimenkullerin değerinde pozitif artışa sebebiyet vermiştir. Yasal zemini olmayan yapılar gelecekte devletin organları aracılığıyla yıkılma tehlikesiyle karşılaşabilir. Fakat bu kanunla artık bu binalar güvenceli yasallaştırılmıştır. Artık burada bu yapılara ilişkin yargıya aykırılık iddiası gündeme gelemeyecektir. İmar barışı gayrimenkul yatırım konusunda etkisi pozitif yöndedir. Marmaris satılık ev satışlarında alıcılar daha bilinçli kontrol yapmaktadır. Aynı zamanda gayrimenkul sektörünü de olumlu etki sağlamıştır. Konut piyasası ve finansal olanaklarda değer artışını sağlayarak ülke ekonomisine de canlılık kazandırmakta katkısı olmuştur.

Pozitif Etki

Mülk fiyatlarında kayda değer artışa sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin gayrimenkul yatırım bakımından yıllardır süren sorunları gidermiştir. Hukuka aykırı konutlar yasaya uygun hale getirilmiştir. Takriben otuz yıl üzerinde süren sorunları nihayete erdirmiştir. Konut piyasasını hareketlendirmiş ve gayrimenkullerin bireysel değerinde yüzde 50’ye varan artış sağlamıştır.

Medya Erişim: Kemal Gönenç  WhatsApp: 0532 312 01 16

15 Ağustos 2020
Yazar: gonencemlakblog
0 Yorum

Marmaris Konut Yatırımı

Konut Fiyatları Yükseliyor

Gönenç Emlak Şirketi, gayrimenkul piyasasında Marmaris konut yatırımı yüksek karlar yaratmaya devam ediyor açıklaması yaptı. Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, salgın koşullarda piyasanın canlanmasına olumlu etki yaptı. Birinci el evler için %62-64 ve ikinci el taşınmazlarda %72-76 oranlarındaki seviyeler tarihi oranlardı. Döviz kurları ve altın fiyatlarında yaşanan değişkenlik konut kredisi faiz oranlarında da izlendi. Maalesef tarihi kredi faiz oranları yükselmeye başladı. Bu iniş çıkışların yakın zamanda dengelenmesi bekleniyor.

Evlerimiz Önemlidir

İnsanların barınak gereksinimi binlerce yıldan beri günümüze kadar süregelmiştir. Mağara yaşamından bu günün modern akıllı konutları kullanımına kadar evrim yaşandı. İhtiyaç temelde değişmedi. Kiralık evde yaşayanlar her ay ödeme yaparken muhtemelen evim olsun diye dua etmektedir. Aslında sosyal devletin görevlerinden birisi vatandaşının güvenlik adalet sağlık ve eğitim yanı sıra mutlu yaşamasının sağlanmasını gerektirir. Bu nedenle kamu lehine uygulamalar sadece ekonomik yaşamı toparlamak amacına yönelik değildir. Vatandaşların ev sahibi olmasını kolaylaştırıcı uygulamalar da sağlamak zorundadır.

Kamu lehine Uygulamalar

Nitekim konut hesabı uygulaması, faiz oranlarının geriletilmesi ve kamu bankalarının kredi sağlamaktaki girişimlerini izliyoruz. Bu anlamda Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarına rağmen doğru yolda olduğunu belirtmek mümkün. İşte bu ortamda sunulan avantajlardan yararlanmak bir anlamda konut yatırımı için uygun şartları sağlamak önemlidir. Yaşadığımız dönemin fırsatları içerdiği beklenti değil gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Marmaris Blog sitesinde gayrimenkul sektörüne ilişkin güncel içerikler ve Marmaris konut yatırımı hakkında şirket yazarları tarafından hazırlanarak paylaşılmaktadır. Bu arada duyurmuş olalım.

Yabancılar Konut Satışı

Türkiye’de yabancıların konut satın almasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak belirli koşullar aranmaktadır. Temel olarak devletler arası anlaşma yapılmış ülke vatandaşları karşılık esasıyla mülk edinebilir. Askeri bölge gibi belirlenen alanlarda satış yasaktır. Sit alanlarında gayrimenkul satılmaz. Ancak hemen belirtelim Türk ve Yabancı ortak sermayeli şirketler daha kolay mülk alabilir. Pek çok ülkede olduğu gibi kentlerde yabancıya mülk satışında kota vardır. Tatil amacıyla Türkiye’ye gelerek burada konut sahibi olmak isteyenler için sorun yoktur. Yeter ki karşılık esasına uygunluk olsun. İlçemizde satılık ev piyasasında İngiliz Alman Hollandalı ve Rus ailelerin ev satın almaları 26 yıldır devam etmektedir. Turistik ilçe doğal tarihi ve sosyal yapısıyla popüler ve marka değerine sahiptir.

WhatsApp: 0532 312 01 16