Gönenç Emlak Blog

Marmaris emlak piyasası ve satılık bilgileri sunuluyor.

İmar Barışı

| 0 Yorum

İmar Barışı ve Gayrimenkul Yatırım

Muğla Marmaris danışmanlık şirketi imar barışı ve yatırım konusunda makalesini gayrimenkul sektöründe paylaşıma sundu. Marmaris emlak piyasasında gündeme alınan konularda yazıları sunmaya devam edeceğiz. Bireylerin mülkiyet hakkı sahibi oldukları toprak üzerinde bina inşa etme hakları TMK kapsamında koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını elinde tutan malikler söz konusu toprak parçası üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Ancak diğer düzenlemelere uymak zorundadırlar.

Mevzuat da bu istisnalardan birisidir. Mülkiyet hakkına sahip malik, mevzuatının çizdiği çerçeveye uygun yasal konut yapmak mecburiyetindedir. Kriterlere veya ruhsata ilişkin aykırılıklar kural açısından yargı düzeni çerçevesinde koruma altına alınamaz. Prosedüre karşıtlık, Türkiye’nin kentsel sorunlarından mevcudiyetini uzun yıllardan beri muhafaza etmiştir. Bu karşıtlık çarpık kentleşmenin sonucu ve aynı zamanda sebebidir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için yeni düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu düzenlemeler ‘ imar barışı’ adı altında toplanmıştır.

Genel Bilgi

İmar mevzuatı ruhsata ilişkin düzenlemelere karşı yapılan binaların mevcudiyetinin korunması için düzenlemelerdir. İmar barışı, devletle mülk sahibi arasındaki ihtilafı çözmeyi amaçlar. Aradaki karşıtlığa yasal zeminde çözüm bulan kurumdur. Bu uygulama hukuka aykırılık arz eden yapıyı yasaya uygun ve haklı sebebe dayandırır.

Konut Piyasasına Etkisi

Çıkarılan kanun, belirlenmiş kurallara aykırı olan ve yasal zemini bulunmayan binaları yasal zemine ulaştırır. Bu sebeple gayrimenkullerin değerinde pozitif artışa sebebiyet vermiştir. Yasal zemini olmayan yapılar gelecekte devletin organları aracılığıyla yıkılma tehlikesiyle karşılaşabilir. Fakat bu kanunla artık bu binalar güvenceli yasallaştırılmıştır. Artık burada bu yapılara ilişkin yargıya aykırılık iddiası gündeme gelemeyecektir. İmar barışı gayrimenkul yatırım konusunda etkisi pozitif yöndedir. Marmaris satılık ev satışlarında alıcılar daha bilinçli kontrol yapmaktadır. Aynı zamanda gayrimenkul sektörünü de olumlu etki sağlamıştır. Konut piyasası ve finansal olanaklarda değer artışını sağlayarak ülke ekonomisine de canlılık kazandırmakta katkısı olmuştur.

Pozitif Etki

Mülk fiyatlarında kayda değer artışa sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin gayrimenkul yatırım bakımından yıllardır süren sorunları gidermiştir. Hukuka aykırı konutlar yasaya uygun hale getirilmiştir. Takriben otuz yıl üzerinde süren sorunları nihayete erdirmiştir. Konut piyasasını hareketlendirmiş ve gayrimenkullerin bireysel değerinde yüzde 50’ye varan artış sağlamıştır.

Medya Erişim: Kemal Gönenç  WhatsApp: 0532 312 01 16

Bir cevap yazın

Required fields are marked *.